Atopija

 

 • Nasledna sklonost imunskog sistema da na uobičajene alergene sredine reaguje ekscesivnom produkcijom imunoglobulina E,  što ima za posledicu mobilisanje mastocita, eozinofila i drugih ćelija koje oslobdjanjem medijatora koji se u njima nalaze izazivaju oštećenje sopstvenog tkiva i dovode do niza simptoma u okviru različitih organa ili organskih sistema.
 • Manifestuje se kao hronični zapaljenski  proces (hronični ili rekurentni - ponavljajući) na respiratornoj sluznici (Alergijski rinitis, Alergijska astma) ili koži (Atopijski dermatitis).
 • Najčešća atopijska oboljenja:

Alergijska bronhijalna astma
Alergijski rinitis
Alergijski konjunktivitis
Atopijski dermatitis

Koža atopičara je obično suva, bez sjaja, iritabilna, podložna bakterijskoj infekciji, dok je svrab najraniji simptom bolesti.  Simptomi alergijskog rinitisa  obuhvataju osećaj zapušenosti i curenje nosa, svrab, kijanje. Alergijski konjuktivitisi se odlikuju crvenilom oka, suzenjem, fotofobijom, iritacijom.  Bronhijalna astma je hronična bolest malih disajnih puteva a odlikuje se otežanim disanjem (dispnoja), kašljem, iskašljavanjem oskudnog, žilavog sekreta. Najteža forma ove bolesti kulminira akutnim produženim napadom (status asthmaticus - asmatično stanje) koji traje 12 sati i vitalno ugrožava pacijenta.
Alergeni se prema načinu ulaska u organizam dele na inhalatorne (koji se udišu) i nutritivne (koji se unose preko usta). Najvažniji inhalatorni alergeni su: razne vrste polena (poleni drveća, trava, korova) kućna prašina, grinje, dlake psa i mačke, proteini insekata, odredjene vrste gljivica. Od nutritivnih alergena  najučestaliji su: jaje, mleko, žitarice, pirinač, kikiriki, razne vrste voća (kivi, banana, jabuka) i povrća (celer, šargarepa, paradajz, krompir) kao i začinska bilja.
Dijagnostika atopijskih bolesti obuhvata:

 • ANAMNEZU

            primarni faktor u odredjivanju obima daljeg ispitivanja

 • FIZIKALNI PREGLED

            Posebna pažnja na sistemima gde se manifestuju atopijske bolesti
(koža, konjunktiva, nazofarings, pluća)

 • LABORATORIJSKI TESTOVI

Kompletna krvna slika sa posebnim akcentom na leukocitarnoj formuli (bazofili, mastociti, eozinofili)

 • Testovi in vivo (kožne probe - prick test, rinoprovokativni i bronhoprovokativni testovi, indukovani sputum)
 • Testovi in vitro (odredjivanje serumskih parametara: ukupni IgE, alergen specifični IgE)

Lečenje:

 • Izbegavanje alergena
 • Medikamentozna/simptomatska terapija (Antihistaminici I i II generacije)
 • Topikalni preparati kortikosteroida (primena na nosnu sluznicu u slučaju alergijskog rinitisa, odnosno na kožu u slučaju atopijskog dermatitisa)
 • Terapija bronhijalne astme uključuje pored sistemske primene kortikosteroidnih preparata i bronhodilataciona sredstva
 • Imunoterapija (alergen specifična terapija, daje se sa ciljem indukcije tolerancije prema antigenu izazivaču atopijske bolesti). Ova vrsta terapije se može primenjivati oralno, sublingvalno (ispod jezika) ili intradermalno (ubrizgavanje u kožu) a vremenom dovodi do ublažavanja ili potpune eliminacije simptoma bolesti.