Savremen poslovni čovek ima sve više poslovnih obaveza a sve manje slobodnog vremena u kojem bi preduzeo neke konkretne korake radi unapredjenja sopstvenog zdravlja.  Imajući to u vidu, Euromedik je u svoju standardnu ponudu zdravstvenih pregleda uvrstio sistematske preglede zaposlenih sa ciljem da se zdravlje zaposlenih održi na što višem nivou i predupredi značajno obolevanje.

Zahvaljujući svom visoko  stručnom  kadru, specijalistima i subspecijalistima iz raznih grana medicine, i dobroj opremljenosti  najsavremenijim  medicinskim aparatima (ultrazvuk, kolor dopler, RTG, mamografija, skener, magnetna rezonanca) u našim ustanovama  svakodnevno se, već dugi niz godina obavlja veliki broj sistematskih pregleda zaposlenih.

Pregledi se mogu obaviti u našem Domu zdravlja Euromedik, ul. Gandijeva 122g, kao i u  poliklinici Euromedic Diagnostic na Slaviji, ul Alekse Nenadovića  br. 8, a vrsta i broj pregleda  kao i termini dolaska dogovaraju se sa menadžmentom naše kuće.  Svi pregledi se mogu obaviti u istom danu, radnim danima ili tokom vikenda.

Ponuda za preglede  je zasnovana na preporukama Svetske Zdravstvene Organizacije u prevenciji bolesti koje najviše pogadjaju savremenog čoveka, a to su bolesti krvnih sudova (angina pektoris, infarkt, šlog) i tumori (posebno karcinom dojke, karcinom grlića materice, karcinom prostate i maligni melanom kože).

Navedene preglede treba da uradi svaka osoba starija od 20 godina, jer nisu namenjeni  samo za otkrivanje bolesti, već i za analizu zdravstvenog stanja i prevenciju svih bolesti. Svi pregledi koji su deo standardne ponude pregleda su potpuno bezbolni, neinvazivni i bez ikakvog štetnog dejstva izuzev pregleda na RTG aparatu i mamografu koji emituju malu dozu jonizujućeg zračenja i oni se rade samo uz odobrenje lekara  EUROMEDIK-a.

Broj i vrsta pregleda se dogovara u skladu sa zahtevima radnog mesta, individualnim zdravstvenim potrebama zaposlenih itd. a sve dodatne preglede i dijagnostičke procedure zapoosleni će platiti po povlašćenim cenama, odnosno sa uračunatim popustom.  Po završenom sistematskom pregledu u okviru  firme, zaposleni stiče pravo da ubuduće, u roku predvidjenom ugovorom o sistematskim pregledima, u EUROMEDIK-u obavlja preglede i dijagnostičke procedure za sebe i svoju porodicu po cenama koje se nalaze u povlašćenom cenovniku , a koji se dobija prilikom dolaska na sistematski pregled. Minimalni broj pregleda u sklopu ponude za sistematske preglede zaposlenih je pet.

PREGLEDI ZA ŽENE
PDF
PREGLEDI ZA MUSKARCE PDF

Za sve informacije u vezi sistematskih pregleda kao i dogovor termina možete nam se javiti na brojeve telefona 2276 324, 2276 342, 3448 056, 3448 057